Home >

Adviseur Veiligheid

Locatie

Maastricht

Publish date

25-09-2018

Naam organisatie

Matchpartner

Functie omschrijving Adviseur Veiligheid

Voor onze gemeentelijke opdrachtgever in Zuid-Limburg zijn wij op zoek naar een Adviseur Veiligheid. De Adviseur Veiligheid is bekend met en heeft ervaring in het werken in het veiligheidsdomein in het algemeen en meer in het bijzonder met Fysieke Veiligheid: Inbreng van met name aspecten van veiligheid (openbare orde, sociale veiligheid, bereikbaarheid hulpdiensten e.d.) bij plannen die elders in de organisatie gemaakt worden.
Fungeert als accounthouder voor de Veiligheidsregio. Onderdeel van deze functie is deelname aan beschikbaarheidsdienst AOV/OVDBZ.

Hoofdtaken

 • Draagt vanuit het toegewezen beleidsveld Fysiek Veiligheid bij aan de totstandkoming van een adequaat strategisch integraal veiligheidsbeleid, uitmondend in een vierjaarlijks op te stellen Meerjarenplan Veiligheid;
 • Regisseert, coördineert, zit voor en of neemt deel aan bestuurlijke dan wel ambtelijke relevante overlegkaders en of uitvoeringsactiviteiten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid en meer in het bijzonder in het kader van het toegewezen werkveld van fysieke veiligheid;
 • Concipieert beleidskaders, uitvoeringsinstructies en wettelijke kaders (bv. APV) in het kader van het toegewezen beleidsveld;
 • Stemt de voortgang van zijn werkzaamheden op structurele basis af met zijn directe collega’s, partners/stakeholders, management en bestuur;
 • Adviseert het management/portefeuillehouder/bestuur over aangelegenheden betreffende het integrale veiligheidsveld op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau;
 • Fungeert als accounthouder en eerste aanspreekpunt Veiligheidsregio. Bereidt voor, adviseert en annoteert de ter zake relevante stukken, vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Fungeert als adviseur crisisbeheersing;
 • Participeert en neemt deel aan beschikbaarheidsdienst;
 • Signaleert relevante ontwikkelingen in het werkveld en maakt dit bespreekbaar;
 • Rapporteert gevraagd en ongevraagd het management, stakeholders en overige relevante partijen.

Functie eisen Adviseur Veiligheid

Van de Adviseur Veiligheid verlangen we:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvDBz) en OCR-basismoudule (of de bereidheid deze te volgen);
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van integrale veiligheid en meer in het bijzonder fysieke veiligheid en in relatie tot crisissituaties;
 • Bestuurlijk sensitief. Heeft een goed inzicht en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en weet dit adequaat in te zetten voor het beoogde resultaat;
 • Aantoonbare ervaring met regievoering in veiligheidsdomein;
 • Weet op adequate wijze de verbinding te leggen tussen in- en externe partijen en kent de stakeholders en weet hun belangen in te schatten;
 • Stressbestendig;
 • Heeft het vermogen om op tactisch- , operationeel – en strategisch niveau te schakelen;
 • Is pro-actief, brengt vernieuwing, is pragmatisch en kan buiten de gebaande paden opereren;
 • Is resultaatgericht, toont daadkracht, luistert, verbindt en kan snel schakelen;
 • Heeft ervaring in het communiceren op verschillende niveaus, waaronder burgers, wethouders en burgemeester, directies en overige belanghebbenden) en onderhoudt met partijen een uitstekende relatie;
 • Is flexibel inzetbaar en dient rekening te houden met werkzaamheden in de avond- en nachturen, ook in de weekenden. Deze beschikbaarheidsdiensten worden vergoed conform de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Maastricht;
 • Aangezien de werkzaamheden in Maastricht Heuvelland kunnen plaatsvinden is een aanrijdtijd in crisissituaties vanuit thuis van maximaal 30 minuten een aspect dat zal meewegen in de selectie;
 • In bezit van rijbewijs.

Voorts bezit je de volgende competenties:

 • Samenwerken;
 • Integraal werken; gevoel voor samenhang en zien van verbanden;
 • Klantgericht werken;
 • Integriteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Analyseren;
 • Motiveert;
 • Ondernemend handelen en is resultaatgericht;
 • Werken in netwerken, gevoel voor (bestuurlijke)verhoudingen en is omgevingsbewust;
 • Visie ontwikkelen.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een stad waar criminaliteit en overlast zo weinig mogelijk voorkomen en waar inwoners, ondernemers en bezoekers vanuit een zo veilig mogelijk gevoel kunnen wonen, werken en verblijven. Wij willen en kunnen dat niet alleen doen, maar zullen onze inwoners, ondernemers en professionele en maatschappelijke partners hier, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, nadrukkelijk bij betrekken. Het vierjaarlijks door de raad vast te stellen Meerjarenplan Veiligheid (MJP) dient hierbij als strategisch beleidskader. De aan u opgedragen werkzaamheden zullen, incidenten daargelaten, voor een belangrijk deel in het teken staan van realisatie en leveren bijdrage aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het hiervoor genoemde MJP. Aan de ordening van het veiligheidsdomein ligt het Kernbeleid Veiligheid zoals door de VNG opgesteld ten grondslag.

Arbeidsvoorwaarden Adviseur Veiligheid

Als kandidaat kom je bij Matchpartner in aanmerking voor een dienstverband. De opdracht vangt zo spoedig als mogelijk aan voor een periode van in ieder geval een half jaar. Het aantal uren per week kan en mag varieren. Hierbij behoort een verlengperiode tot de mogelijkheden. ZZP'ers kunnen ook in aanmerking komen voor deze opdracht.

Wat mag je verder van Matchpartner verwachten?

Een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar kandidaten.
Wij hechten veel waarde aan de wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan te voldoen. Denk aan uitdagende functies en ontwikkelmogelijkheden.
Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten.
Daarnaast zijn wij transparant en streven wij altijd naar goede communicatie mbt terugkoppelingen, feedback en bereikbaarheid.
Kortom een ontzettende leuke club om voor te werken en waarbij de consultants die voor jou aan de slag gaan ook plezier uitstralen en passie hebben in wat zij doen.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Limburg
Maastricht
Maastricht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.