Home >

Districtsmanager UWV divisie Uitkeren Limburg (vervuld)

Locatie

Heerlen

Publish date

13-12-2019

Naam organisatie

Aardoom & De Jong B.V.

Functieomschrijving

Binnen het district Limburg ben je als Districtsmanager eindverantwoordelijk voor resultaat en budget. Je levert als lid van het district management team (DMT), naast jouw rol als portefeuillehouder, een belangrijke bijdrage aan de visie en het landelijke beleid van de divisie Uitkeren en vertaalt de divisiedoelstellingen binnen je eigen district. Deze leg je vast in het districtsjaarplan en begroting.
Je geeft direct leiding aan circa 15 Teammanagers (indirecte aansturing van circa 270 medewerkers) en je coacht en stimuleert hen zodat de afgesproken resultaten zo efficiënt mogelijk worden behaald binnen het overeengekomen budget. Je bent daarmee verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van het district management team (DMT) tot een resultaatverantwoordelijk team (RVT).

Je bent voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in het publieke en politieke domein en onderhoudt nauwe relaties met de overige divisies binnen het UWV voor het realiseren van divisie overstijgende UWV doelstellingen en zorgt er zo voor dat de klant optimaal geholpen wordt.
Tevens onderhoud je in het district namens de divisie externe contacten met ketenpartners en stakeholders. Vanuit jouw authenticiteit ben je in staat om visie te ontwikkelen en een koers uit te zetten. Je toont daarbij lef en ondernemerschap en hebt een uitnodigende manier van samenwerken. Daardoor heb je niet alleen impact binnen je eigen district, maar ook binnen het team van districtsmanagers van Uitkeren. Je vermogen tot (zelf)reflectie werkt daarbij als stimulans voor het (zelf)reflecterend vermogen van anderen.

De districtsmanager Uitkeren is degene die de goede balans moet vinden tussen ‘going concern’ en de realisatie van de veranderagenda: enerzijds het bereiken van de taakstelling onder verscherpte condities en binnen een wisselende conjunctuur, en anderzijds de juiste medewerkers naar een toekomstbestendige organisatie leiden. Uitvoering geven aan HRM beleid met een focus op ontwikkeling en beweging van medewerkers in een context van verandering en nieuwe eisen waaraan medewerkers moeten voldoen. Je doet dit door zelfregie te stimuleren en ruimte te bieden voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.

In persoonlijk handelen vraagt dit alles het vermogen om zaken te kunnen vertalen naar de verschillende belangen, niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) én doelgericht en besluitvaardig optreden.
De districtsmanager beschikt over een goed ontwikkelde politieke antenne om effectief te opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving, heeft een leergierige, nieuwsgierige en open blik en is in staat om toekomstgericht te denken en te handelen.

Functie eisen

Als Districtsmanager Uitkeren beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Functioneert op academisch niveau, bij voorkeur aangetoond door een relevante afgeronde WO-opleiding (bijv. bedrijfskunde, economie).
• Minimaal zes jaar ervaring in een managementfunctie (in administratief georiënteerde organisaties).
• Ervaring in meerdere managementrollen bij voorkeur als leidinggevende van managers.
• Kennis van en ervaring met relevante managementtheorieën waaronder verandermanagement en operationeel management.
• Heeft kennis van de partners en hun processen binnen de structuur van de sociale verzekeringsketen.
• Ervaring met stakeholdermanagement en daarnaast globaal op de hoogte van spelregels voor uitvoeringsorganisaties binnen het publieke domein (ZBO).
• Specifieke managementopleiding die affiniteit laat zien in het coachen van teams en organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ervaring met resultaatverantwoordelijke teams is gewenst.
• Bij een calamiteit of een crisis is de districtsmanager Uitkeren de voorzitter van de lokale crisis-organisatie en aanspreekpunt. Ervaring hiermee is een pre.
• Meerdere jaren projectmanagement ervaring is een pre.
• De competenties leidinggeven, organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, impact en besluitvaardigheid zijn bovengemiddeld goed ontwikkeld.
• Overige (persoons)kenmerken: dynamisch, nieuwsgierig, openheid, scherp in groepsprocessen, sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, verbinden, proactief

Bedrijfsprofiel

UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV gelooft dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij.
De missie van UWV is dan ook om werken voor mensen te bevorderen. Ze stimuleren mensen om aan het werk te blijven en ondersteunen mensen om nieuw werk te vinden. Daarnaast beoordelen zij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werken onmogelijk blijkt te zijn, zal UWV zorgen voor inkomen. Zo werken zij volgens de 4 kerntaken: werk, indicatiestelling, uitkeren en gegevensbeheer. Al deze activiteiten zijn ondergebracht in 5 divisies en 2 lijndirectoraten. Daarnaast kent UWV 7 stafdirecties.

De Divisie Uitkeren
De Divisie Uitkeren (4.100 medewerkers en 1,2 miljoen klanten) is primair verantwoordelijk voor het tijdig en rechtmatig beoordelen of een klant recht heeft op een uitkering. Als werken voor de klant onmogelijk is, zorgt Uitkeren voor tijdelijk inkomen. Zo wordt aan klanten altijd perspectief geboden. De Divisie Uitkeren werkt goed samen met andere divisies om zo de beste dienstverlening voor klanten te realiseren. Dit wordt gedaan onder het motto: snel, eenvoudig en voorspelbaar. Uitkeren streeft er altijd naar de klant beter te kunnen bedienen (“operational excellence” en “customer intimacy”).

Uitkeren heeft een duidelijke ambitie voor de komende jaren. Zowel haar dienstverlening als haar verandervermogen moet structureel op een hoger niveau gebracht worden. Dit is noodzakelijk om de maatschappelijke opdracht en de kerntaken goed uit te kunnen blijven voeren. Hiertoe zal UWV gaan investeren in medewerkers, leidinggevenden, processen en systemen. Deze ambitie vormt de basis voor de Visie Uitkeren 2022: de divisie Uitkeren is dan een landelijk werkende service-organisatie met drie kerntaken: toegankelijke standaard dienstverlening, persoonlijke service en effectief, efficiënt en wendbaar veranderen.

Arbeidsvoorwaarden

UWV biedt een bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van maximaal € 104.000. Daarnaast is er een variabele beloning van max. 10% per jaar, een leaseauto en kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband voor een jaar met nadrukkelijk de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd.

Procedure

Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 16 januari 2020 tegemoet.

Selectiegesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats in week 4 en week 5, de gespreksrondes bij UWV vinden plaats in week 6 en week 7.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Valkenburg
Maastricht
Maastricht
Valkenburg
Maastricht Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.